เนื้อหาชีววิทยา ม.ปลาย

เรามาดูกันครับ ว่าใน ม.ปลาย เราจะได้เรียนอะไรในชีววิทยากันบ้าง
บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 การศึกษาชีววิทยา
บทที่ 3 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 5 ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารให้ได้พลังงาน
บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 8 การรับรู้และการตอบสนอง
บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์
บทที่ 11 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต
บทที่ 12 โครงสร้างและหน้าที่พืชดอก
บทที่ 13 การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทที่ 14 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
บททัี่ 15 การตอบสนองของพืช
บทที่ 16 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่ 17 จีนและโครโมโซม
บทที่ 18 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
บทที่ 19 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที่ 21 ระบบนิเวศ
บทที่ 22 ประชากร
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

23 thoughts on “เนื้อหาชีววิทยา ม.ปลาย”

 1. ขอคำตอบของคำถามในบทที่8ทุกข้อ ขอบคุณมาก ต้องการด่วน

 2. ต้องการเนื้อหาและหัวข้อของบทที่ 20ค่ะ

 3. ขอเนื้อหา บทที่ 22 หน่อยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า ^^

 4. อยากได้คำตอบบทที่ 15 เรื่องการตอบสนองของพืช

  รบกวนหน่อยนะคะ

 5. ขอเนื้อหา บทที่5 – บทที่6 หน่วยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

 6. อยากทราบโครงสร้างเนื้อหาชีววิทยา ม.ปลาย หลักสูตร 2551 ทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติมของสสวท
  พื้นฐานมีกี่เล่ม เพิ่มเติมกี่เล่มพร้อมรายละเอียด

 7. โครงสร้างกลุ่มสาระวิทย์เน้นวิทย์-คณิต

 8. ขอคำตอบบทที่21เรื่องระบบนิเวศ

 9. อยากได้คำถามท้ายบทที่22-23ค่ะพอจะมีมั้ยค่ะ

 10. ขอเฉลยบทที่ 14 การสืบพันธุ์ของพืชดอก

 11. ขอเฉลยบทที่ 13 การสืบพันธุ์ของพืชดอก ของมอ5

Leave a Reply

Your email address will not be published.