การเรียนดนตรี ส่งผลดีต่อเด็กก่อนวัยเรียนระยะยาว

ดนตรีกับพัฒนาการด้านสมอง

จากการวิจัยของสหรัฐพบว่า การเรียนรู้จังหวะ และทำนอง รวมทั้งโทนสูงต่ำของดนตรี จะทำให้ก่อนวัยเรียน ทำผลทดสอบสติปัญญาทางด้านภาษาได้ดีขึ้นถึงกว่า 20% ซึ่งเด็กจากการทดสอบมากกว่า 90% มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดนาย Silven Morino จากสถาบันวิจัยศักยภาพ Toronto ค้นพบว่าในกระบวนการเชิงสมองของเรา ดนตรีและสติปัญญา มีคตวามสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่น แต่ในทางกลับกันการเรียนศิลปะกัลบไม่มีส่วยนช่วยให้สมองของเด็กพัฒนาในด้านภาษาเลย ครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดสำหรับคุณแม่เด็กเล็กทั้งหลายนะครับ ว่าควรจะให้ลูกฟังดนตรีเยอะๆ โดยเฉพาะ คลาสสิกซึ่งมีโทนสูงต่ำอยู่ข้างในเพื่อพัฒนาด้านภาษา

Leave a Reply

Your email address will not be published.