สีเขียวกับความคิดสร้างสรรค์

รู้หรือไม่ว่ามีทีมวิจัยหนึ่งได้ทำการค้นคว้า ค้นพบจากการทดลองว่า เค้า่ได้พยายามแบ่งกลุ่มผู้ทดลองเป็ฯ 2 กลุ่มและให้ไขปัญหาง่ายๆด้านความคิดสร้างสรรค์เช่น จะนำดีบุกไปทำสิ่งประดิษฐ์อะไรบ้าง โดยกลุ่มทดลองที่หนึ่งจ้องมองกระดาษสีขาว ส่วนอีกกลุ่มผู้ทดลอง จ้องมองกระดาษสีเขียว ผลลัพธ์ที่ได้ช่างแปลกประหลาดใจเมื่อกลุ่มที่จ้องมองสีเขียวมีไอเดียความคิดมากกว่า ถึง 20% ฉะนั้นใครอยากพักปผ่อนสร้างไอเดีย หันกันมาจ้องสีเขียวกันนะครับ
ได้ผลอย่างไรมาแชร์กัรด้สน

Leave a Reply

Your email address will not be published.