โครโมโซมในร่างกายมนุษย์

เกร็ดความรู้รอบตัวเรื่องโครโมโซมในร่างกายเรา

เซลล์ปกติของมนุษย์จะมีโครโมโซม 2n=46 (n คือจำนวนชุดของโครโมโซม 2n จึงแปลว่า 2ชุด) โดยแต่ละชุดมีที่มาคือ ชุดหนึ่งมาจากอสุจิของพ่อ อีกชุดมาจากไข่ของแม่ 2n=46 หมายความว่าใน2ชุดมี โครโมโซม46แท่ง ฉะนั้นแปลว่าได้รับ จากอสุจิพ่อ และไข่แม่ คนละ23แท่ง โดยโครโมโซมของพ่อและแม่จะจับคู่กัน เป็น 23 คู่

โครโมโซมแบ่งออกเป็น2ชนิด

  1. Autosome : โครโมโซมคู่ที่ 1-22 ผู้ชายและผู้หญิงมีเหมือนกัน
  2. Sex chromosome : โครโมโซมเพศโดยผู้ชายและผู้หญิงต่างกันแค่โครโมโซมเพศนี้คือ ผู้ชายจะเป็น XY ส่วนผู้หญิงเป็น XX

Leave a Reply

Your email address will not be published.