การฝึกซ้อมวิ่งมาราธอน

หากคุณคือคนที่อยากจะเริ่มวิ่งมาราธอนนั้น เป็นการดีที่จจะได้ฝึกทั้งความแข็งแกร่งของร่างกาย รวมทั้งจิตใจที่ต้องต่าสู้กับความเหน่ือยยากลำบาก ลองมาวิ่งมาราธอนดูครับ ผมเชื่อว่าทุกวันนี้การวิ่งมาราธอนเป็นอะไรที่บูมขึค้นมามาก ใครๆก็วิ่งกัน หากคุณอยากเิร่มวิ่ง ง่ายๆเพียงแค่ซ้อมตารมนี้คือ
ในแต่ละสัปดาห์ให้วิ่งจำนวน 3-4 4 วัน โดย 2 หรือ 3 วันเป็นการวิ่งซ้อม 45 นาที และอีก1วันที่เหลทือเป็นการวิ่งระยะยาวอย่างน้อย 10 กิโล
ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยคงการซ้อมที่ 45 นาที แต่ใน 1 อาทิตย์ให้เพิ่มวันที่ วิ่งระยะยาวจาก 10กิโล เป็น 11 12 13 ไปเรื่อยๆ เพียง 16 อาทิตย์คุณจะสามารถวิ่งระยะทางมาราธอน 42 กิโลได้ครับ
ลองดูกันนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.