การเอามือกุมเข่า ความหมาย

ในการพูดคุยสนทนากันหรือการประชุมนั้นเราสามารถอ่าน เจตนาของบุคคลได้จากท่าทีของเขา ซึ่งวันนี้จะมาพูดถึง เจตนาที่สามารถอ่านได้จากการนั่งเอามือกุมเข่า ของคู่สนทนา
ศึ่งผมจะสรุปให้สั้นๆคือหากนั่งกุมเข่า พร้อมกับการเอนตัวมาข้างหน้าหรือขยับบั้นท้ายมายังขอบเก้าอี้ เป็นท่าที ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าบุคคลนั้นๆ ต้องการที่จะ พร้อมสรุปการปะชุม จบบทสนทนา และจากปหจากวง

Leave a Reply

Your email address will not be published.