ตอบคำถามการสัมภาษณ์ งานอดิเรกของคุณคืออะไร

ในการสัมภาษณ์งานมักมีคำถามหนึ่งซึ่ง มักถูกถามเสมอคือ งานอดิเรกของคุณคืออะไร?

ดูผิวเผินแล้วอาจมองว่าเป็นคำถามที่ตอบได้อย่างง่ายดาย อาจจะเป็นฟังเพลง เล่นเกมส์ ดูภาพยนตร์ ซึ่งล้วนเป็นคำตอบที่เป็นไปได้หมดแต่ การตอบคำถามนี้ที่ดีควรย้อนกลับไปดูว่า เรากำลังสัมภาษณ์งานอะไร แล้วงานอดิเรกของเรามีความสัมพันธ์กับงานที่เราสัมทภาษณ์ไหม เพราะผู้สัมภาษณ์จะดูลักษณะของเราว่าเหมาะสมกับงานจริงๆแล้ว ยกตัวอย่างเช่น หากสัมภาษณ์งานด้านธนาคาร งานอดิเรกที่สัมพันธ์ควรจะเป็นการศึกาษเรื่องการลงทุน การวางแผนการออม การเล่นหุ้น การดูข่าวงเศรษฐกิจ จะทำให้เราดูใช่กับงานมารกขึ้นทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published.