คติพจน์ของผู้นำ

เรามาดูกันครับ ว่าผู้นำเค้ามีแนวเจ๋งๆคิดอย่างไรกัีน
1)? ผู้นำที่ดีไม่ได้สร้างผู้ตาม แต่สร้างผู้นำ
2) ผู้นำไม่ได้เกิดมาเป็นผู้นำ แต่เรียนรู้จนเป็นผู้นำ
3) ผู้นำที่แท้จริงคือคนธรรมดา แต่ความตั้งใจ ทะเยอทะยานไม่ธรรมดา
4) ผู้นำต้องสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให้ผู้อื่นได้
5) ผู้นำที่ดี ผู้ตามจะทำตามด้วยใจ