ลดภาวะโลกร้อน ที่คุณทำได้ง่ายๆ

ถึงตอนนี้แล้ว ภาวะโลกร้อน เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ต้องช่วยกันปกป้องรักษา วิธีการที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ง่ายๆก็คือ
ขึ้นเครื่องโดยสารสาธารณะต่างๆ (bts, รถเมล์) ,? ประหยัดพลังงาน, แยกขยะ, เวลาแวะ เซเว่นไม่เอาถุง
ถ้าทุกคนทำเรื่องพวกนี้ผมว่า โลกเราคงรอดพ้นจาก ภาวะโลกร้อนได้แน่ๆ