รากฐานที่มั่นคง

แน่นอนว่าทุกอย่างที่คุณทำเพื่อสร้างแรงจูงใจจะดีขึ้น ถ้าคุณมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพนักงานมีความรู้สึกอย่างไรในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งการนจะทำเช่นนั้น ต้องตรวจสอบความรู้สึกของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะด้วยเป็นทางการ หรือไม่ก็ตาม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการดำเนินงานต่อไป