พรางตัว

พรางตัว ก็คือเทคนิคที่สิ่งมีชีวิตต่างๆใช้กัน โดยคุณอาจจะเข้าใจผิดว่าการพรางตัวต้องหายตัว ยกตัวอย่างเช่น หนอนชาเขียนวบนใบชาเขียว มันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ได้หายตัว ล่องหนไปไหนเพีงแต่คุณไม่เห็นเอง วิธีนี้สัตว์ส่วนใหญ่ใช้กันครับคือการพรางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือ camouflage