ปัญหา ของการปลูกผักกาดกวางตุ้ง

ปัญหา และอุปสรรค ที่เกิด

1) แปลงที่ได้ ดินแข็ง แห้ง ไม่เหมาะแก่การปลูกพืช

2) สมาชิกกลุ่มบางคน ละเลยหน้าที่การงานทำให้ไม่มีคนไปรดน้ำผักกาดกวางตุ้งในวันนั้นๆ

แนวทางการแก้ไข

1) พรวนดิน รดน้ำ ให้ดินมีความชุ่มชื้น ร่วนซุย เหมาะแก่การหว่านเมล็ด

2) แบ่งเวรหน้าที่สำหรับแต่ละวันให้เรียบร้อย และช่วยตักเตือนซึ่งกันและกัน

บันทึกผลการเจริญเติบโต

บันทึกผลการเจริญเติบโตของผักกาดกวางตุ้ง
วันที่??????????????????????????????????????????????????????????? ผลที่สังเกตุ

1-4???????????????????????????????????????????????????????????? ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ
5???????????????????????????????????????????????????????????????? เริ่มมีต้นอ่อนพืชโผล่ขึ้นมาจากหน้าดิน
6-8??????????????????????????????????????????????????????????? ต้นอ่อนสูงขึ้นเรื่อยๆและเริ่มเห็นใบเลี้ยง , สังเกตุได้เป็นหย่อมๆ
9-15????????????????????????????????????????????????????????? ผักกาดกวางตุ้ง โตปกคลุมเกือบทั้งแปลง และขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ
16-20????????????????????????????????????????????????????? ใบผักกาดกวางตุ้งมีขนาดใหญ่ขึ้นชัดเจน แต่บางต้นพบรอยฉีกขาดที่ใบ
21-30????????????????????????????????????????????????????? พบบางต้นล้มตาย แต่โดยรวมแล้วทุกต้นขยายใหญ่ขึ้น และปกคลุมแปลง