หน้าที่ของธาตุแต่ละชนิดต่อร่างกาย

ธาตุชนิดใด มีความสำคัญต่อเราอย่างไรบ้างรู้ไว้เป็นเกร็ดความรู้รอบตัว

 • แคลเซียม – องค์ประกอบในกระดูก และฟัน,? ช่วยในการตื่นตัวของกล้ามเนื้อและระบบประสาท, ช่วยให้เลือดแข็งตัว
 • ฟอสฟอรัส – องค์ประกอบในกระดูกและฟัน, ส่วนประกอบของ สารพลังงานต่างๆในร่างกายเช่น ATP? NADP, ส่วนประกอบของ RNA, รักษาสมดุลกรด-เบส ในร่างกาย
 • เหล็ก – ฮีมในฮีโมโกลบิน(ในเม็ดเลือดแดง)ประกอบด้วยเหล็ก, ตัวร่วมของเอนไซม์ ไซโทโครม ออกซิเดส
 • แมกนีเซียม – ส่วนประกอบของกระดูกและฟัน, กระตุ้นเอนไซม์ในกระบวนการเมทาบอลิซึม, รักษาสมดุลของเหลวภายนอกเซลล์
 • โซเดียม – ช่วยในการตื่นตัวของประสาท และกล้ามเนื้อ, คุมสมดุลกรดเบส
 • โพแทสเซียม – ร่วมกับแคลเซียมคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ, คุมสมดุลออสโมติก
 • ไอโอดีน – ส่วนประกอบของฮอร์โมนไทรอกซิน
 • กำมะถัน – กรดอะมิโน เส้นผม กระดูกอ่อน และเล็บประกอบ รวมทั้งโปรตีนอีกหลายชนิดประกอบด้วยกำมะถัน
 • ฟลูออไรด์ – สารเคลือบฟัน ปกป้องจากฟันผุ, กระดูกแข็งแรง, ดูดซึมธาตุเหล็ก

หวังว่าคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ อ่านบทความดีๆที่นี่

ความสำคัญของแร่ธาตุต่อร่างกาย

บทความดีๆเรื่องแร่ธาตุกับร่างกายเราเกร็ดความรู้รอบตัว
ธาตุในร่างกายคนเราส่วนใหญ่ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และ ไนโตรเจน ซึ่งมีถึง ร้อยละ 95-96 น้ำหนักร่างกาย ที่เหลืออีก 4-5% เป็นะพวกแร่ธาตอื่นๆ ซึ่งวันนี้เราจะมาดูความสำคัญของมันกันครับ

ธาตุที่มีปริมาณมาก – มีประมาณ 60-80% (จาก 4-5%) คือ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ฯลฯ
ธาตุที่มีปริมาณน้อย – ร่างกายยังต้องการ แต่ในจำนวนน้อยๆก็เพียงพอ; เหล็ก สังกะสี ทองแดง ฯลฯ
ธาตุที่มีอยู่น้อยมาก – หน้าที่แท้จริงของสารพวกนี้ยังไม่ประจักษ์ มีดังนี้ อลูมิเนียม โบรอน โครเมียม ฯลฯ

ความสำคัญของแร่ธาตุ

 • รักษาสมดุล กรด-เบสให้คงที่ ซึ่งเอนไซม์จะทำงานได้ดี
 • เร่งปฏิกิริยาในร่างกาย
 • ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อ
 • คุมสมดุลของน้ำ
 • ควบคุมการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อ, ประสาท

เกร็ดความรู้รอบตัว