มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช

สมัครเข้า มหาวิทยาลัย มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวั ด (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ได้แก่

 1. จันทบุรี
 2. นครนายก
 3. นครสวรรค์
 4. สุโขทัย
 5. ลำปาง
 6. อุดรธานี
 7. อุบลราชธานี
 8. เพชรบุรี
 9. นครศรีธรรมราช
 10. ยะลา

ศูนย์บริการการศึกษามสธ.ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสมุทรปราการ และโรงเรียนปทุมวิไล หรือดาวน์โหลด ใบสมัครได้ฟรี ที่ www.stou.ac.th เปิดโอกาสจนถึงวันที่ 15 มกราคมนี้เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 0 2504 7561-4 ติดต่อ มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1980 โดยเปิดเป็น อันดับที่ 4 ในราชอาณาจักรไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดสอนในสาขาต่างๆดังนี้
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

สำหรับการสมัครเข้าเรียนมสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.stou.ac.th/applystou/apply.htm

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่นี่

ติดต่อ 02-504-7788 หรือ 02-982-9700

453 thoughts on “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ.สุโขทัยธรรมาธิราช”

 1. ลงรัฐศาสตร์มาหลายปีแล้ว แต่สอบไม่ผ่านเลย ใครมีแนวจะช่วยแนะใหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

 2. อยากสมัครเรียนโทที่ มสธคะ จบด้านภาษามาจะเรียนคณะอะไรดีคะ ที่ไม่มีคำนวณอะคะ ถ้าเรียนคณะวิทยาการจัดการแต่เป็นแขนงบริหารรัฐกิจจะไ้ด้ไหมคะ แล้วต้องคำนวณไหม ไม่ถนัดคำนวณคะ รบกวนแนะนำด้วยคะ

 3. เคยสมัครเรียนเศรษฐศาสตร์ซึ่งวิเคาราะห๋์เยอะไม่ค่อยเข้าใจคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.