ผู้ชายที่หัวอ่อนมักจะมีรายได้น้อยกว่า

ทีมวิจัย ของทีโมธีเอจัดจ์จากมหาวิทยาลัย นอเทรอดาม พบว่าคนที่หัวอ่อน โดยเฉพาะเพศชาย จะมีรายได้ หรือเงินเดือนน้อยกว่า คนที่หัวอ่อนน้อยกว่า ในสภาพแวดล้อมเดียวกันที่ประมาณ 20% ซึ่งก็เป็นการค้นพบที่ค่อนข้าง เมกเซ็นส์มากๆสำหรับ ผมนะครับ เพราะ การที่จะเติบโตในองค์กร หรือเป็นผู้จัดการอาจต้องมีการ แข็งสู้กับปัญหาต่างๆ ไม่ยอมแพ้งว่ายๆ มีจุดยืนของตน จึงทำให้ผู้คนเหล่านี้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคนที่หัวอ่อนน้อยกว่า ซึ่งก็เป็นแนวโน้มเล็กๆน้อยๆน่ะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.